• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Denizli Nlp Eğitimi

NLP

NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine oluşmuştur. Amacı kurduğumuz iletişimi en etkili biçimde gerçekleştirmek ve oluşan gelişmenin devamlılığını sağlamaktır. Olumlu düşüncelerin, başarıya taşıyacağını ve olumlu düşünceleri farklı alanlarda etkili kullanmanın yöntemlerini öğretir. NLP, pozitif ve negatif düşünceler içinde belirgin bir fark yaratarak, iç iletişimimizde ve çevremizdeki bireylerle olan iletişimimizde başarı ve etkin bir bildirişim başlatmamızı ve bu iletişimimizde sürekliliğini sağlar. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı iyi mi yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğ