• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Master Practitioner Eğitimi

Seçiniz

NLP Master Practitioner Seritifika Eğitim Programı; bütün pratisyen (uygulamacı) becerilerini ustalık ve zerafetle bir araya getirebilme seviyesidir. Hali hazırda NLP Practitioner Sertifikası almış olan, NLP Pratisyen becerilerini hayata geçirebilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç dil kalıbını kullanabilme kabiliyetine haiz olan her pratisyen, bu eğitim programına katılabilir. Değerlendirme noktası her bir pratisyen ile birebir görüşmek suretiyle yapılır. Bireysel müdahele becerinizi üst seviyeye çıkartarak, NLP’nin varsayımlarını kendi benliğinizle özdeşleştirirsiniz. Kendisinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişiklik faaliyetini hayata geçirmek için ekolojik bir bakış açısı ve felsefeden yola çıkabilme becerisini else edersiniz. Kişisel temsil sistemleri, algılama ile ilgili filtreler ve ileri düzey dil kavramlarında çok daha yüksek seviyede g

Nlp Teknikleri İndir

Seçiniz

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce ve Türkçe biliyorsunuz ki, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız? Elbette iletişim kurmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi? Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin algılamak için beş duyusu var. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı duyumuz var; onunla da seziyoruz. Dış tesir ve tepkiler bize duyusal yolları kullanarak ulaşıyor. Fakat bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor. Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanoğlunun görme duyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel idraklamanın azca kullanılması ve ya hiç kullanılmaması şeklinde. Azca kullanılan ve hiç kullanılmayan her duyu körelir. Tümüyle yok olması söz konusu olmaz ama körelir. Çocukluk çağlarında yaşamış olduğ

Nlp Practitioner Eğitimi

Seçiniz

NLP Practitioner sertifika eğitiyle, kendinizle ve çevrenizle kurduğunuz bildirişimi gözden geçirmeyi ve kontrol etmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimle kendi yeteneklerinizi farkedip yeteneklerinizi doğru ve etkili kullanmayı, yaratıcılığınızı arttırmayı ve yaşam kalitenizi kendi kontrolünüz altında tutmayı, olumsuz düşüncelerinizden, başarısızlık korkunuzdan kurtulup kendi özgüveninizi geliştirmeyi ve yaşam kalitenizi dilediğiniz standartlara taşımayı öğrenirsiniz. Kişisel istek ve arzuların doğrultusunda yetenek ve becerilerin ortaya çıkarılıp geliştirilmesinde oldukça etkili bir yöntem olan NLP, duygu, düşünce ve davranışlarınızı denetim altına alıp hedeflerinizi göz önünde bulundurarak pozitif yönde bir biçimde geliştirmenizi sağlar. NLP Practitioner eğitiminde, olağan NLP teknikleri kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Bu eğitimin amacı

Nlp Nedir?

Seçiniz

NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini geliştirme , zenginleştirme seçenekleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına haiz olmak da olgunlaştırır. Mükemmel bireyler, çok çeşitli bakış açıları ve çok sayıda davranış seçenekleri içeren haritalara haiz olan kişilerdir. Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, ferdin istediklerini elde etmesine imkân veren bir fikir, uygulama, davranış biçimleme ve modellemeler bütünüdür. NLP Her ferdin haiz olduğu potansiyelin iyi mi daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden doğar. NLP kişinin Kendisiyle ve öteki İnsanlarla İletişimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye kıymet bulunduğunu ve iletişimde neyin etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşayan insanoğlu, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. Her

 1 2 3 4 5 6 7