• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp İzmir

Seçiniz

NLP Practitioner ProgramınAmacı: Sorunları çözüm aşamasında birkaç adım daha ileride yol almak,iletişim sihirbazı olmak, istenmeyen alışkanlıklardan eziyet çekmedenkurtulabilmek, satış ve pazarlama alanında ürüne ve müşteriye uygun şekillerikullanabilmek, duygu ve durumları yönetebilmek, motivasyon sağlamak ve korumak,korkuları yenebilmek, tutsak edici inanç kalıplarını kalıcı bir şekildedeğiştirebilmek, özetle istenilen yaşamı sihirli bir halde oluşturmak isteyenher bireyin katılabileceği bir sertifika programıdır. Programın amacı, mevzusu “insan” olan tüm iş alanları üzerinde çalışılmış olma ihtimalinin en üstdüzeyinde yarar sağlayabileceği bir yetkinlik kazanmasıdır. NLP Practitionergerçek potansiyelinizin farkına varm

İzmir Nlp Kursu

Seçiniz

NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir fikir sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu benzer biçimde kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz. Çünkü NLP, bilgili kısmımız ile davranışlarımızı yönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında kullanabileceğimiz bildirişim yeteneklerine haiz olmamızı sağlar. Anlama kabiliyetimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetlemede ve öteki insanlarla iletşimimizde önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bunun sonucunda kişisel davranışlarımızı bir bilgisayar benzer biçimde programlayarak hayata geçirir. Varsayımlar NLP''nin kullandığı tüm model ve teknikleri esas itibariyle iki temel varsayıma dayanma

Nlp Master Practitioner

Seçiniz

NLP Master Practitioner Eğitimi; öğrenilen tüm pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle tamamlama düzeyidir. NLP Practitioner Sertifikasına haiz, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı bir arada kullanabilme yeteneği sergileyen her uygulamacı, bu öğrenime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilir. Kişisel müdahele yeteneğinizi fazlalaştırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başka insanoğlu üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek adına ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Kişisel temsil sistemleri, idrak etme filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri düzeyde gelişme gösterirsiniz. Bağlama g

Nlp Testi

Seçiniz

Nlp, yeni gelişen teknoloji ve bilimin ışığında insan beynini ve insanı inceler. Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve tüm bunları iyi mi değiştirebileceğimizi inceler. NLP şunları kapsar; iletişim, manevi tecrübe, Dilin tesirleri, Üstün davranışı biçimlendirme, Beynimizi nasıl kullanırız. Bu sistem sonuç alma bakımdan öteki terapilere bakılırsa daha azca süre almakta ve etkili olduğu gözlenmekteydi. Daha sonrasında yapılan çalışmalarda NLP, temel olarak deneyimlerin insan zihnindeki düzenlenişi, bunun sonucu olarak kullanılan dil ve anlamlandırma benzer biçimde alanlarda, deneyimlerin soyut yapısıyla ilgilenen bir sistemler tümü olarak kendini kabul ettirmiştir. NLP yapısı itibari

Nlp Uzmanlığı

Seçiniz

Değişimin lüzumlu bulunduğunu hepimiz ifade etmektedir. Değişimle ilgili vizyon ve misyon yine yapılanması çok zor olmadığı halde, değişimle ilgili operasyon planları ve uygulamalarında problemler artabilmektedir. Bu sebepten değişimin kurumsal yapıda olmasıyla birlikte zihinsel düzeyde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Değişiklik herhangi seviyeden başlatılabilir fakat süreç meydana getirilen seçime göre değişiklik kazanacaktır. Güne ve geleceğe uyum davranış seviyesinden, geleceğin şekillendirilebilmesi ise Kimlik seviyesinde başlamalıdır. Sadece ideal konum değişimin karar süreçleri sonucunda verilen karar doğrultusunda her seviyede eş zamanlı olarak başlayabilmesidir. NLP konusunda yeni açılımları sağlayan modeller geliştirilmiştir. Gene benzer şekilde dil mevzusunda icra ettiğimiz çalışmalar, Türkçe'nin doğru modelde kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. İç Dil ve Dış Dil kullanımlarının neticele

Nlp Semineri

Seçiniz

NLP ile neyi başaracaksınız? Kişisel performansınızı arzu ettiğiniz anda dilediğiniz seviyeye ulaştırabileceksiniz. İletişimle ilgileniyorsanız vücut dilinizi, sesinizin tonunu, maksimum düzeyde kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim ustası olacaksınız. Kısacası; iş yaşantınızda en nitelikli hale gelmiş olacaksınız. Birçok insan mesleki yaşamlarından hoşnut değillerdir. Kendilerine, kariyerleri hakkında sorular sorulduğunda asla birisine net cevaplar verememektedirler. İnsanların yaşamları boyunca ne istedikleri, önemli sorulardan birisidir. İnsanlar genelde, problemler üzerinde odaklanmaya eğilimlidir. NLP, insanoğlunun amaçlarına kısa sürede erişmesini ve problemlerine çözüm getirmek için hedefler oluşturmasını hedefler.

Antalya Nlp Merkezleri

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming (NLP) NLP mükemmelliği ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı neticelere ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel neticelere ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” ismi verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi ne şekilde oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekilde inşa ettiğimizi ve ona iyi mi bir anlam kazandırdığımızı inceler. Asla bir olay yahut olgu sadece başına bir şey ifade etmez, ona biz bir anlam yükleriz ve farklı bireyler aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilir. şundan dolayı NLP kişisel deneyimleri inceler. NLP’ de esas olan sual şudur; NASIL YAPILIR? Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki temel farklar nedir? Niçin bazı kişiler hayallerini yaş

 1 2 3 4 5 6 7