• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Sertifika Programları

Seçiniz

1970’li yıllarda, dilbilimci John Grinder ile matematikçiRichard Bandler, başarıyı oluşturan durumları merak ettiler. Niçin bazı kişilerbaşarıyı yaratabiliyorlar ve bazıları ise yakalayamıyorlar. Başarılı olanlarıdiğerler insanlardan ayıran şey neydi? Ve birbirinden başka alanlarda çalışan,fakat alanlarında çok başarılı oldukları kanıtlanmış insanları incelemeyebaşladılar. Bu insanlardan bazıları, Virgin Satir (Aile Terapisti), GeorgeBateson (Antropolog), Fritz Persl (Gestaltın kurucusu), Milton Erickson (çağılhipnoterapinin kurucusu)’dur. Ve git gide farkına varmaya başladıkları şey, başarı ne kadarözgün bir süreç gibi görülsede de, ne kadar bireye özel görülse de, başarılıolan insanoğlu ortak bir ana kalıp kullanıyorlardı. Çoğu zaman kendilerininbile farkında olmadıkları bir strateji uyguluyorlardı. Ve detaylar ne kadarvarlı

Nlp Sertifika Eğitimi

Seçiniz

NLP mezuniyet belgesi sertifika eğitim programında, kendinizle ve öteki insanlarla kurmuş olduğunuz sözlü yahut sözsüz her türlü iletişimi nasıl pekiştireceğinizi öğreneceksiniz. Bu eğitim yardımıyla kendi kişisel potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkartarak, nasıl daha etkili ve verimli bir biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirme yöntemlerini ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama hayatınıza katmayı, olumsuz bir takım ruh hallerinden kurtulup hızlı bir halde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve bu şekilde yaşam kalitenizi üst düzeye çıkartmayı öğrenirsiniz. NLP mezuniyet belgesi Eğitimleriyle Kazanılan Bazı Yetkinlikler: İkna Yöntemlerini Etkin Kullanabilmek: bilinçaltı düzeyde beden dili vs. ile karşısındaki insanı etkileme veya ikna etme teknik ve becerileri kazanacak dolayısıyla kar

Antalya Nlp Eğitimlerimiz

Seçiniz

Nlp Nedir ? (Neuro Lınguıstıc Programmıng) Neuro: Merkezi Sinir Sistemi ( beyin-zihin) ve özellikle görmüş olduğumuz, kokladığımız hissettiğimiz,tattığımız,işittiğimiz duyuları ifade eder.Bunlar dış dünya ile iletişim kurma araçlarımızdır. Linguistic: İletişim aracı ve düşünceler için araç olarak kullanılan dili tanımlar. Programming: İstenilen değişimleri meydana getirmek üzere duygu, fikir ve davranışlarda zihin yardımıyla yine düzenlemeler kastedilmektedir. NLP eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz bildirişimi pekiştirmeyi öğreneceksiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı keş

Nlp Kursları

Seçiniz

NLP’nin 1970'lerin ortalarından beri popülerliği artmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming) Türkçesi sinir dili programlaması. İnsanın mükemmelliği üzerine yapılan bir bilimdir NLP. NLP(Neuro Linguistic Programming), Tanımamızı , deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha verimli bir iletişim kurmamız için bize olanaklar tanıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming), hem de kendi iç ve dış uyumu yakalamamızı sağlıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming) ile gündelik hayatımızda bizlere engel olan tüm duygusal ağırlıkları ortadan kaldırabiliriz. NLP(Neuro Linguistic Programming), ile her istediğimizi yapmak ve istediğimiz yere ulaşmak mümkün. NLP mezuniyet belgesi eğitimi katılımcılarına, detaylı yazılı döküman verilecektir. NLP sertifika eğitimleri, Sn. Cemal KONDU tarafınca verilmektedir. MTI (Mind Training Institute) tarafından onaylı olarak verilen NLP mezuniyet belgesi Sertifikası, yüksek eğitim standartları sayesinde tüm düny

Nlp Danışmanlık

Seçiniz

1970’li yılların başlangıcında, dilbilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler, başarıyı gerçekleştiren etmenleri merak ettiler. Niçin kimi insanoğlu başarıyı elde edebiliyorlar ve kimileri ise bundan yoksun kalıyorlar. Başarılı olanları öbürlerinden ayıran en önemli etmen neydi? Ve birbirinden farklı alanlarda etkinlik gösteren, fakat çok başarılı oldukları ispatlanmış insanları incelemeye başladılar. Bu insanlardan bazıları, Virgin Satir (Aile Terapisti), George Bateson (Antropolog), Fritz Persl (Gestaltın kurucusu), Milton Erickson (çağıl hipnoterapinin kurucusu)’dur. Çoğu zaman kendilerinin bile bilincinde olmadıkları bir strateji uyguluyorlardı. Ve detaylar ne kadar varlıklı olsa da, başarının stratejisi ortak bir ana kalıp içerisine oturuyordu. NLP'nin Faydaları idrakların genişlemesi Dilin doğru bir halde kullanımı Davranış modellemesi yapabilme İçimizdeki mevcut kaynakların etkin kullanıl

İzmir Karşıyaka Nlp Eğitimleri

Seçiniz

Nöro Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fizyolojik faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen detayları uygulama yöntemidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizdeki insanlarla ve kendimizle kurduğumuz bildirişimini ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama teriminin insan üzerine uygulanmış halidir. NLP için kişinin kendisini, en mükemmel olabilme sanatı yada zihnin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP kişisel deneyimlerin dizgesel doğasını araştıran bir bilimdir. NLP, (Nöro Linguistik Programming), veya “sinir dili programlaması”, nörolojimizin yeni algı düzeyleri ve sonuçlar üretme düzeyinin bir sınırı olmadığını, ona bu sınırı, Dil yapılarını kullanarak, bizim verdiğimiz tezini savunur. Başarılı bir kişiyi modellemek demek, aslına bakarsan, bizi aynı alanda başarısız kılan programımızı

Nlp Kursları Antalya

Seçiniz

Beyni Kullanma Klavuzu - NLP : NLP her şeyin kendi kendine, beklenenin de ötesinde bir rahatlıkla yoluna girmiş olduğu tesadüfi vakit dilimlerinin ardında yatan dinamiği inceleme ve uygulama bilimidir. NLP bu anların sizin tercihiniz doğrultusunda bilinçli olarak yaratılmasının bilimidir. Bir NLP terimi olarak önümüze çıkan modelleme hayatın her alanında mevcut. Beynimizi bir bilgisayar şeklinde kabul edersek, düşüncelerimize ve düşüncelerimizin ürünü olan davranışlarımızı da yazılım programlan olarak adlandırabiliriz. Bir bilgisayar ne kadar muhteşem olursa olsun içerisinde bir yazılım yüklü olmadan bir uygulamayı gerçekleştiremez. Mesela sayfa düzeni içermeyen bir yazılım ile, ne kadar ümit etsek de, arzulasak da, istesek de sayfa düzeni yapamayız. Kızmakla, aynı tuşlara tekrar yine basmakla da sayfa düzenini sağlayamayız. Aynı şekilde zihinsel programlamamızı değiştirme cesareti göstermediğimiz sürece yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız.

 1 2 3 4 5 6 7