• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Teknikleri Faydaları

Seçiniz

Nlp eğitimi ile, zihnimizin işlevsel programları bireysel istek ve hedeflerimize göre gerçekleşecektir. Olay ve durumlar karşısında bakış açınız değişecektir. Yetenek ve ilgi alanlarınızın farkına varacaksınız. Kendi farkındalığınızı kazanma fırsatı yakalayacak ve kendinizi daha iyi tanıma, anlama ve çevrenizdeki bireyleri daha yakından tanıma ve tanıma etkili iletişim kurma, ikna etme gibi bir çok yönde gelişim gösterecek, öğrenmeyi, kavramayı hızlandırıp, hafızanızı kuvvetlendirecek, ve olağandan daha hızlı kitap okumanızı sağlayacak ve en önemlisi kendinizi doğru ifade etme yeteneği kazanacaksınız. NLP Bir Davranış Biçimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP Bir Yöntemdir. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebil

Nlp Semineri

Seçiniz

NLP ile neyi başaracaksınız? Kişisel performansınızı istediğiniz anda dilediğiniz seviyeye ulaştırabileceksiniz. İletişimle uğraşıyorsanız vücut dilinizi, sesinizin tonunu, maksimum düzeyde kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim ustası olacaksınız. Kısacası; iş yaşamınızı en nitelikli hale getirmiş olacaksınız. İnsan yaşadıkça mesleki yaşamlarından hoşnut değillerdir. Kendilerine, kariyerleri hakkında sorular sorulduğunda asla birisine net cevaplar verememektedirler. İnsanların yaşamları süresince ne istedikleri, önemli sorulardan birisidir. İnsanlar genel anlamda, problemler üzerinde odaklanmaya eğilimlidir. NLP, insanoğlunun amaçlarına kısa sürede ulaşmasını ve problemlerine çözüm getirmek için hedefler oluşturmasını hedefler. NLP, herhangi bir

Nlp Eğitimleri Antalya

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming (NLP) NLP çok iyi olmayı ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı neticelere ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel neticelere ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” adı verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı iyi mi meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekilde inşa ettiğimizi ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı inceler. Bir olay yahut olgu sadece başına bir şey ifade etmez, ona bizler bir anlam yükleriz ve farklı bireyler aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilir. Bu sebeple NLP kişisel deneyimleri inceler

İzmir Nlp Master Practitioner Eğitimi

Seçiniz

NLP Master Practitioner Seritifika Eğitim Programı; bütün pratisyen (uygulamacı) becerilerini ustalık ve zerafetle bir araya getirebilme seviyesidir. Hali hazırda NLP Practitioner Sertifikası almış olan, NLP Pratisyen becerilerini hayata geçirebilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç dil kalıbını kullanabilme yeteneğine sahip olan her pratisyen, bu eğitim programına katılabilir. Değerlendirme aşaması her bir pratisyen ile birebir görüşmek suretiyle yapılır. Bireysel müdahele becerinizi üst seviyeye çıkartarak, NLP’nin varsayımlarını kendi benliğinizle özdeşleştirirsiniz. Kendisinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişim faaliyetini hayata geçirmek için ekolojik bir bakış açısı ve felsefeden yola çıkabilme becerisini else edersiniz. Kişisel temsil sistemleri, algılama ile ilgili filtreler ve ileri düzey dil kavramlarında çok daha yüksek seviyede gelişirsiniz. Şartlara göre ihtiyaç duyulması halinde zaman içerik ve süreç arasında

Nlp Nedir? Ne İşe Yarar?

Seçiniz

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce veTürkçe biliyorsunuz ki, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız?Elbette iletişim oluşturmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi? Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin idraklamak için beşduyusu var. Görme, işitme, dokunma,tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı duyumuz var;onunla da seziyoruz. Dış tesir ve tepkiler bizlere duyusal yolları kullanarakulaşıyor. Ama bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor.Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanın görmeduyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel idraklamanın az kullanılması ve ya hiçkullanılmaması benzer biçimde. Az

Nlp Practitioner Eğitimi İzmir

Seçiniz

NLP Practitioner sertifika eğitiyle, kendinizle veçevrenizle kurduğunuz iletişimi gözden geçirmeyi ve denetim etmeyi öğrenirsiniz.Bu eğitimle kendi yeteneklerinizi farkedip yeteneklerinizi doğru ve etkilikullanmayı, yaratıcılığınızı arttırmayı ve yaşamınızı kendi kontrolunuz altındatutmayı, olumsuz düşüncelerinizden, başarısızlık korkunuzdan kurtulup kendiözgüveninizi geliştirmeyi ve yaşam kalitenizi dilediğiniz standartlara taşımayıöğrenirsiniz. Kişisel istek ve arzuların doğrultusunda yetenek vebecerilerin ortaya çıkarılıp geliştirilmesinde çok etkili bir yöntem olan NLP,duygu, düşünce ve davranışlarınızı kontrol altına alıp hedeflerinizi göz önündebulundurarak olumlu bir şekilde geliştirmenizi sağlar. N

Nlp Ne Demektir?

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming Türkçesi Sinir DiliProgramlaması olarak adlandırılan NLP hem bilinci bununla birlikte şuuraltınıetkin bir seviyede kullanmak için zihinsel sürecin tekrar yapılandırılmasıtekniğidir. Genel bir ifade ile zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanlarınzihinlerini değiştirerek tinsel farkındalıklarını meydana çıkarmayı bu sayedeyaşamlarını değiştirebileceklerini keşfedilmesidir. 1970'lerin başlangıcında bir matematikçi, psikoterapist vebilgisayar mühendisi olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan JohnGrinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve GregoryBateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı benzer biçimdeNLP'nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. &nb

 1 2 3 4 5 6 7