• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Eğitim Merkezi

Seçiniz

NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. Bu süreçler kişide doğal olarak bilinçli veya bilinçsiz yerleşmiş olabilir. NLP, başarıya (kastedilen, herkesin kendi arzu ettiklerine ulaşmasıdır.) ulaşmak için, bu süreçler üzerinde kontrol sağlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistemler, teknikler ve modelleri sunmaktadır. NLP, “Bireysel mükemmelliğin sanatı ve bilimi” ya da ” 21. yüzyılın başarı teknolojisi” olarak tanımlanabilir. NLP bir bilimdir; çünkü 33 yıldır bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve sonuçları objektif olarak test ederek ortaya koydukları bir alandır. NLP bir sanattır; Çünkü bahsedilen sistemlerin, modellerin ve tekniklerin bütününü öğrenmekle birlikte, mükemmelliğe ulaşmak için onu ustaca kullanmak da şarttır. NLP bir teknolojidi

Nlp Kursları

Seçiniz

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi arttırmayı öğrenirsiniz. NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir. Nlp Practitioner sizlere neler kazandırır?

Nlp Merkezi

Seçiniz

NLP'nin popülerliği 1970'lerin ortalarından beri artmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming) yani sinir dili programlaması. İnsanın mükemmelliği üzerine yapılan bir bilimdir NLP. NLP(Neuro Linguistic Programming), Kendimizi daha iyi tanımamıza ve deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha verimli bir iletişim kurmamız için yardımcı olacak bir bilgi veriyor. NLP(Neuro Linguistic Programming), aynı zamanda kendi iç ve dış uyumu sağlamamıza neden oluyor. Yani olduğumuz gibi görünmeyi sağlayabiliriz artık. Geçmiş oluyor çünkü NLP(Neuro Linguistic Programming) ile günlük yaşamımızda engel bütün duygusal ağırlıkları ortadan kaldırabiliriz. NLP(Neuro Linguistic Programming), ile her istediğimizi yapmak ve istediğimiz yere ulaşmak mümkün. 'Olmuyorsa' olmamasını ben seçiyorum demektir.

Nlp Sertifika Eğitimi

Seçiniz

NLP Diploma sertifika eğitim programında, kendinizle ve diğer insanlarla kurmuş olduğunuz sözlü ya da sözsüz her türlü iletişimi nasıl pekiştireceğinizi öğreneceksiniz. Bu eğitim sayesinde kendi kişisel potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkartarak, nasıl daha etkili ve verimli bir biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirme yöntemlerini ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama hayatınıza katmayı, olumsuz bir takım ruh hallerinden kurtulup hızlı bir şekilde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve bu şekilde yaşam kalitenizi üst düzeye çıkartmayı öğrenirsiniz. NLP Diploma Eğitimleriyle Kazanılan Bazı Yetkinlikler: İkna Yöntemlerini Etkin Kullanabilmek: Bilinçaltı düzeyde beden dili vs. ile karşısındaki insanı etkileme veya ikna etme teknik ve becerileri kazanacak dolayısıyla karşınızdaki insana (Örneğin satışta) doğru algı sistemi üzerinden

Antalya Nlp Teknikleri

Seçiniz

Nlp Nedir ? (Neuro Lınguıstıc Programmıng) Neuro: Merkezi Sinir Sistemi ( beyin-zihin) ve özellikle gördüğümüz, kokladığımız hissettiğimiz,tattığımız,işittiğimiz duyuları ifade eder.Bunlar dış dünya ile iletişim kurma araçlarımızdır. Linguistic: İletişim aracı ve düşünceler için araç olarak kullanılan dili tanımlar. Programming: İstenilen değişiklikleri meydana getirmek üzere duygu, düşünce ve davranışlarda zihin yardımıyla yeniden düzenlemeler kastedilmektedir. NLP eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğreneceksiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup hızlı bir biçimde özgüven ve enerji dolu bir hal almayı ve böylelikle yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz. NLP Diploma eğitiminde, Temel NLP bilgi v

Nlp Eğitimi Nedir?

Seçiniz

Nöro Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri uygulama yöntemidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizdeki insanlarla ve kendimizle kurduğumuz iletişimini ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama kavramının insan üzerine uygulanmış halidir. NLP için bireyin kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı veya zihnin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP kişisel deneyimlerin sistematik doğasını araştıran bir bilimdir. NLP, (Nöro Linguistik Programming), veya “sinir dili programlaması”, nörolojimizin yeni algı düzeyleri ve sonuçlar ü

Antalya Nlp Merkezi

Seçiniz

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar. NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini de anlatır. Son yıllarda NLP ile satış ve pazarlama alanında birçok yenilik yapılmıştır. NLP

 1 2 3 4 5