• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Teknikleri Nelerdir

NLP Teknikleri Nelerdir
NLP

NLP Sinir Dili Programlamasıdır ( Neuro Linguistic Programming) Başlarda göz korkutucu gelse de NLP terimine ait unsurlar ayrı olarak ele alındığında ne anlama geldiğini açıklamak çok uzun sürer.
İnsan beyni tıpkı bir bilgisayar gibidir.

Beynimize nasıl bir tip kodlama verilirse o kodlamalar doğrultusunda iletişim kurarız. Bu yanlış kodlar iş ilişkilerimize yansır, bunun arkasından mutsuz ve huzursuz oluruz. Bu yanlışlıkları görmez tekrar tekrar iletişim hataları yaparız.

Neuro: Tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Yani yaşadıklarımızı zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız bir göndermelerden oluşur.

Linguistic: Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve iletişim sistemidir. Yani hayata bakışımızı, olaylara verdiğimiz tepkileri sözcüklerle nasıl anlattığımızla ilgilenir.

Programming: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etme eylemidir. Yani istenilen sonuçlara ulaşmak için düşünceleri düzenler ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

Algılamanın zihinsel süreci, hafıza, öğrenme, yaratıcılık ve bu gibi kavramlar neuro linguistic programın içinde yer alır.
Bunların hepsi bir arada davranışlarımızı ve istenen sonuçları elde edip etmediğimizi ya da bunu nasıl gerçekleştirdiğimizi açıklar.

Nlp Teknikleri Nelerdir

Erişim İpuçları Bir insanın düşünürken kullandığı temsil sistemini ortaya çıkarmaya ve tetiklemeye yarayan detaylı davranışlardır. Tipik erişim ipuçları arasında göz hareketleri, ses tonu, tempo, vücut duruşu, el, kol hareketleri ve nefes alıp verme kalıpları bulunur.

Çapa Atma ; İçsel bir tepki ile dışsal bir tetikleyici arasında ilişki kurarak (klasik şartlandırmaya benzer) tepkiye hızlı ve bazen de gizli bir şekilde erişim sağlanması işlemidir.

Davranış Esnekliği; Başka bir insandan bir karşılık almak için bireyin kendi davranışlarını değiştirebilme yeteneğidir.

 Kalibrasyon (Gözlem);Gözlemlenebilir davranış ipuçları ile spesifik bir içsel tepkiyi eşleştirmek yoluyla devam eden bir etkileşim sırasında kar şı tarafın bilinçdışı ve sözel olmayan tepkilerini okumayı öğrenme işlemidir.

 
Dörtlü (veya 4-lü) ; Bir deneyimin yapısını göstermek için kullanılan yöntem. Dörtlü kavramı her türlü deneyimin dört temel temsil sınıfının bir şekilde bileşiminden oluşmasını gerektirir. A, V, K, O. A = işitme, V = görme, K = dokunma ve O = koklama/tatma.

 Geleceğe Uyarlama ; İstenen davranışın doğal ve otomatik olarak ortaya çıkmasını sağlamak için bireyin gelecekteki bir durumla ilgili zihinsel prova yapması.

Meta Model™ ; Bireyin silme, genelleme ve çarpıtma saptadığı ve bunlara karşılık verdiği cümle yapılarını tanımlamak üzere John Grinder ve Richard Bandler tarafından geliştirilen bir modeldir.

 
Meta Program ; Bireyin çeşitli genellemeleri aynı anda ayıklama işlemi. Meta Programlar bireyin belirli bir bağlamdaki stratejiler kümesine nasıl ve ne zaman girişeceğini kontrol eder.

 
Metafor ; Öyküler, hikayeler ve benzetmeler.

Modelleme ; Bir sistemi tanımlayan bir şablon yaratma işlemi.

Nöro-Linguistik Programlama (NLP) ; Öznel deneyimin yapısı ve onunla ilgili konuların araştırılması.

 Ayak Uydurma ; İletişimcilerin kendi davranışları ile iletişim kurdukları kişinin davranışlarının bazı yanları arasında eşleşme yaparak hızlı uyum oluşturma yöntemi – davranış eşleşmesi veya yansıtma.

Uyum ; Bir ilişki içerisinde güven, ahenk ve işbirliği olması.

Temsil Sistemleri ; Beş duyu: görme, işitme, dokunma (hissetme), koklama ve tatma.

Alt-modaliteler ; Beş duyu tarafından algılanan özel duyusal nitelikler. Örneğin görsel alt-modaliteler: renk, biçim, hareket, parlaklık, derinlik, vs. İşitsel alt-modaliteler: sesin yüksekliği, vurgu, tempo, vs. Dokunsal alt-modaliteler: basınç, sıcaklık, yüzey dokusu, yer, vs.

Sinestezi: Temsil sistemleri arasında görme-hissetme veya işitme-hissetme devreleri gibi olguların ortaya çıktığı üst üste binme işlemi. Görme-hissetme devresinde kişide gördüklerinden dolayı hisler uyanır, işitme-hissetme devresinde kişide işittiklerinden dolayı hisler uyanır. Bütün duyu modaliteleri ikili kombinasyonlar halinde birbirlerine bağlanabilir.

T.O.T.E. ; Miller, Galanter ve Pibram tarafından geliştirilen bu kavram, bütün davranışlara rehberlik etmek için kullanılan temel geri bildirim döngüsünü tanımlayan “Test-Operate-Test-Exit(Çıkış)” dizisinin ilk harflerinden oluşan kısaltmadır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veyaNLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  NLP eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  NLP eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Burdur’daki  NLP eğitimlerimiz  0248 233 45 45 5 yada   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Burdur NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
NLP Teknikleri Nelerdir başlıklı 1806 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın