• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Teknikleri Faydaları

NLP Teknikleri

Nlp eğitimi ile, zihnimizin işlevsel programları bireysel istek ve hedeflerimize göre gerçekleşecektir. Olay ve durumlar karşısında bakış açınız değişecektir. Yetenek ve ilgi alanlarınızın farkına varacaksınız. Kendi farkındalığınızı kazanma fırsatı yakalayacak ve kendinizi daha iyi tanıma, anlama ve çevrenizdeki bireyleri daha yakından tanıma ve tanıma etkili iletişim kurma, ikna etme gibi bir çok yönde gelişim gösterecek, öğrenmeyi, kavramayı hızlandırıp, hafızanızı kuvvetlendirecek, ve olağandan daha hızlı kitap okumanızı sağlayacak ve en önemlisi kendinizi doğru ifade etme yeteneği kazanacaksınız. NLP Bir Davranış Biçimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP Bir Yöntemdir. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştireb

Nlp Teknikleri İndir

NLP Teknikleri

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce ve Türkçe biliyorsunuz, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız? elbette iletişim kurmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi? Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin algılamak için beş duyusu var. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı "duyumuz" var; onunla da seziyoruz. Dış etki ve tepkiler bize duyusal yolları kullanarak ulaşıyor. Ama bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor. Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanın görme duyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel algılamanın az kullanılması ve ya hiç kullanılmaması gibi. Az kullanılan ve hiç kullanılmayan her duyu körelir. Tümüyle yok olması söz konusu olmaz ama körelir. Çocukluk çağlarında yaşadığımız deneyimler, kendimizi korumak için bazen bizi bazı duyularımızı kullanmaktan alıkoyar.. örneğin