• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Teknikleri

Nlp Teknikleri Faydaları

NLP Teknikleri

Nlp eğitimi ile, zihnimizin işlevsel programları bireysel istek ve hedeflerimize göre gerçekleşecektir. Olay ve durumlar karşısında bakış açınız değişecektir. Yetenek ve ilgi alanlarınızın farkına varacaksınız. Kendi farkındalığınızı kazanma fırsatı yakalayacak ve kendinizi daha iyi tanıma, anlama ve çevrenizdeki bireyleri daha yakından tanıma ve tanıma etkili iletişim kurma, ikna etme gibi bir çok yönde gelişim gösterecek, öğrenmeyi, kavramayı hızlandırıp, hafızanızı kuvvetlendirecek, ve olağandan daha hızlı kitap okumanızı sağlayacak ve en önemlisi kendinizi doğru ifade etme yeteneği kazanacaksınız. NLP Bir Davranış Biçimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP Bir Yöntemdir. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştireb

Nlp Teknikleri Indir

NLP Teknikleri

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce ve Türkçe biliyorsunuz, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız? elbette iletişim kurmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi? Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin algılamak için beş duyusu var. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı "duyumuz" var; onunla da seziyoruz. Dış etki ve tepkiler bize duyusal yolları kullanarak ulaşıyor. Ama bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor. Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanın görme duyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel algılamanın az kullanılması ve ya hiç kullanılmaması gibi. Az kullanılan ve hiç kullanılmayan her duyu körelir. Tümüyle yok olması söz konusu olmaz ama körelir. Çocukluk çağlarında yaşadığımız deneyimler, kendimizi korumak için bazen bizi bazı duyularımızı kullanmaktan alıkoyar.. örneğin

Nlp Teknikleri Izmir Karşıyaka

NLP Teknikleri

Neuro Linguistic Programming Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir seviyede kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. Genel bir ifade ile zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek içsel farkındalıklarını meydana çıkarmayı bu sayede yaşamlarını değiştirebileceklerini keşfedilmesidir. 1970'lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gregory Bateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi NLP'nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. Bu sebeple NLP'yi "Kişisel mükemmelliğin bilim ve sanatı" diye tanımlayabiliriz. NLP pozitif bir düşünce sisteminden oluşur. İnsanların bazıları ge

Nlp Eğitiminin Yararları

NLP Teknikleri

İyi Bir İletişimci Olmak ; NLP teknikleri, her davranışın bir yapısı olduğunu; bu yapıları öğrenince ya da değiştirince istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi ifade eder. Ayrıca duyarlılığımızın, bakış açımızın ve kişilerle olan iletişimimizin gelişmesini sağlar. ? Beyni Etkin Kullanmak ;NLP teknikleri bir meydan okumadır. İnsanın en büyük meydan okuması ise kendi beyninedir. NLP teknikleriyle amaç "beyni tarafından yönetilen bir insan" olmaktansa "beynini yöneten bir insan" olmaktır. Böylece en büyük sermayemiz olan beynimizi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenebiliriz. Bir insan hangi durumda olursa olsun beynini etkin kullanabilir. ? Pozitif Düşünmek ; NLP teknikleri pozitif bir düşünce sistemidir. Hayata çok

Nlp Ve Ruh Hali

NLP Teknikleri

Bazı insanlar için benzetmeler yapıldığını duymuşsunuzdur, “ayı gibi adam!”, “Yılan gibi kadın!”, “Maymun gibi çocuk!” örneklerinde olduğu gibi… Aslında resimli romanlardaki gibi ‘bir özellik’ abartılmakta ve bir ‘tip’ imgesi oluşmaktadır. “Ha o mu yaramaz!” örneğinde olduğu gibi insanlarla ilgili önyargılar ve imgeler vardır herkesin kafasında. Peki bu neden olmaktadır? Çünkü bazı ruh hallerini diğerlerinden daha fazla ziyaret ederiz. Başka ruh hallerinde dolaştıktan sonra kendimizi evimize dönmüş gibi hissettiğimiz ruh halimiz bizim ‘Genel Ruh Halimiz’dir. Bunu dört açıdan değerlendirin: 1. Fizyolojiniz: Bedeninizin durumu, sağlıklı ve dengeli oluşu. Tipik duruşunuz. Bir ressam karikatürünüzü çizseydi hangi kısımları öne çıkarırdı. Enerji düzeyiniz ve bu enerji düzeyinizin yürüyüşünüze, duruşunuza ve oturuşunuza etkisi. Trans çalı

Nlp Ile Motivasyon Nasıl Işler?

NLP Teknikleri

Birkaç farklı kişisel motivasyon tarzı vardır. Kendinizinkini, her gün tekrarladığınız yataktan kalkma rutininde bulabilirisiniz. Sabahları saatinizin alarmı çaldığında kendinize, “Yo, (hayır, birazcık daha uyuyayım” diye mırıldanıp şekerlemeye mi geçersiniz? Alarm tekrar çaldığında içinizdeki bir ses, S “Kalkma zamanı” mı der? Beyniniz size aceleyle elbiselerinizi giymenizin ve kahvaltı etmeden evden çıkmanızın resimlerini göstermeye başlayabilir. Ama yatak o kadar sıcak ve yor-1 ganin içi o kadar güzeldir ki, “Boşver, dün giydiklerimi giye-I bilirim. Zaten kimin kahvaltıya ihtiyacı var ki?” diye düşü-j nursunuz. Sonra da tekrar şekerlemeye dalarsınız. Birkaç dakika sonra saatinizin alarmı tekrar çalar. Ve bu j sefer iç sesiniz yüksek sesle, “UYANMAYA mecbursun yoksa işe GEÇ kalacaksın ve başın gerçekten derde girecek!” diye söylenmektedir. Bu sefer beyniniz, size işe geç kal

Nlp Ile Motive Olmanın Önemi

NLP Teknikleri

Motivasyon danışmanı ve kitapları en çok satan yazarlardan biri olan Anthony Robbins’in söylediği gibi, “İnsanları başarılı olmaya motive eden iki şey vardır: esin ve çaresizlik.” Şipşak fotoğrafın mucidi ve Polaroid Şirketinin kurucusu Edwin Land, esinle Bu, Land’a banyo işlemini filmin içine yerleştirme esinini vermiş. Benzer bir şekilde, Microsoft’un kurucuları Bili Gates ve Paul Ailen, Popular Mechanics dergisinde bir kişisel bilgisayar seti görmüşler ve bilgisayarcılığın geleceği hayallerinde canlanmış. H

 1 2